ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

ДОБРА ВЕСТ ЗА НАСТАВНИКЕ

Датум: 28. Avgust 2014 11:54 Категорија: Новости из окружења

Овако нешто стварно нисмо очекивали! Јесте да смо знали за намеру министра Вербића да се смањи обим администрирања у школама (разни извештаји, планови, евиденције...) па смо пратили и објављени позив да се доставе предлози на ту тему, што је такође апсолутна новина у досадашњој пракси, али нико није баш превише очекивао, поготову не тако брзо.
И таман што смо се на уводним седницама пред почетак нове школске године изнова преслишавали шта све од силне 'папирологије' треба припремити (читај: претраживати сајтове других школа, копирати, прилагођавати... штампати у неколико примерака, и на више места доставити), кад из Министарства стиже неочекивана вест у облику Упутства о начину израде школске документације...

У најкраћем се може рећи да су апсолутно све примедбе наставника на сувишно, па и непотребно администрирање – прихваћене! Па, чини ми се, и више од тога.
Овде наводим само неке битне 'ставке' из Упутства:
Сва потребна школска документација може бити у електронској форми; садржаји различитих докумената се не дуплирају, већ се само наводи документ у коме  податак изворно постоји; стандарди постигнућа јесу обавезујући али се не морају наводити у плановима и припремама; наставни планови за предмете не морају се писати у школском програму већ се само наводи број Просветног гласника у којем су исти, од стране Министарства, објављени; школама се оставља слобода избора структуре и обима при изради годишњих планова, годишњих извештаја о раду, као и развојног плана тј. не постоји обавезујући образац за ова документа; наставник има право избора при оперативном планирању - месечно или тематски...и још пуно олакшица у вези евиденције редовне и допунске наставе, стручног усавршавања, израде портфолија, педагошке документације... 
Дакле, из наше школе све честитке министру!
А што се тиче неизбежне српске сумњичавости, препустићемо другима да мало размотре тајминг, односно доношење овог заиста рационалног акта баш пред заказани протест просветара, односно пред најављено смањивање плата...
 
Аутор коментара:  Драган Шипетић, професор технике
Комплетно Упутство се може преузети са сајта Министарства или Школске управе