ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

Увек може боље

Датум: 05. Decembar 2013 23:59 Категорија: Новости из школе

После два дана целодневног рада Тима просветних саветника, завршена је екстерна евалуација квалитета рада наше школе. Мада ћемо комплетан извештај добити тек после обраде свих прикупљених података и потпуне анализе вредновања, госпођа Данијела Ковачевић-Микић нам је, уз захвалност за лепу сарадњу, приликом одласка ипак 'открила' да је веома пријатно изненађена укупном радном атмосфером у школи, и проценила да ће показани резултати сигурно бити изнад очекиваних. На радном састанку одржаном следећег дана, школски педагог госпођа Верица Бешевић је изнела и детаљније податке о налазима за свих седам области вредновања, уз посебно истицање показаног високог нивоа у области Настава и учење. А директор школе, господин Милета Караклајић је захвалио свим наставницима на доприносу и уложеном досадашњем труду, али је истовремено и најавио велики посао који је пред нама, а то је анализа свих евидентираних слабијих страна у раду (којих неминовно мора бити) и планирање активности за отклањање истих у наредном периоду. Школски тимови за тај посао су већ спремни, а расположење и очекивања свих у колективу је да следећи пут резултати буду још бољи.