ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

ЗАНИМЉИВИ ЧАСОВИ МАТЕМАТИКЕ

Датум: 04. Jun 2023 12:25 Категорија: Новости из школе

          Као увод у наставну тему Површина четвороугла и троугла у шестом разреду, наставница математике Милкица Марковић, како би ученицима предмет и област учинила занимљивијом, користила је игру ТАНГРАМ. Танграм је једна од најстаријих и најпознатијих слагалица. Игра потиче из Кине, а сматра се да је стара преко 3000 година. Легенда каже да је слуга кинеског цара носио керамичку плочу која је била врло скупа и ломљива. Слуга се спотакнуо и разбио плочу која је била у облику квадрата. У паници, слуга је данима очајнички покушавао да сложи комадиће разбијене плоче у квадрат, али безуспешно. Уместо квадрата, за време покушавања сложио је хиљаде других фигура.
         Танграм се састоји од седам стандардних делова (геометријских фигура) добијених из квадрата, помоћу којих треба саставити занимљиву слику. Разрезивањем квадрата добијају се:
      - 2 велика једнакокрака троугла;
      - 1 једнакокраки троугао средње величине;
      - 2 мала једнакокрака троугла;
      - 1 квадрат;
      - 1 паралелограм.
        Углови танграм фигура су интересантни јер им свима заједничка мера може бити угао од 45 степени. Дакле, јављају се три угла (45 степени, 90 степени и 135 степени).
        Игра се састоји у томе да се од расположивих делова сложи задата фигура у којој се дати облицу могу померити и ротирати, али се морају сво искористити. Делови се постављају један до другог, без преклапања. Било која добијена фигура има површину једнаку површини полазног квадрата.
         Танграм је погодан за развијање логичког мишљења ученика и њихове мотивације. Ова игра побољшава концентрацију, захтева способност запажања и брзо реаговање. Ученици развијају и вештину решавања проблема. Користећи танграм ученици обогаћују математички речник, самостално истражују, уочавају правилности и постављају тврдње.
        Подељени у две групе ученици су са великим интересовањем склапали различите слике помоћу танграм фигурица.ж