ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

РЕАЛИЗОВАНА РАДИОНИЦА

Датум: 17. Decembar 2021 20:47 Категорија: Новости из школе

         Ученици издвојеног одељења у Равној Гори са својом учитељицом Мирјаном Томић реализовали су радионицу Разгледница мога града, планирану у оквиру Пројектне наставе за прво полугодиште. Циљ пројекта остварен је - ученици су освестили, вербализовали и документовали љубав према граду и општини у којој живе, стекли и систематизовали знања о значају свог града са географског, историјског и културолошког аспекта. Исходи пројекта су остварени кроз активности и учешће ученика у прикупљању материјалних, писаних и обичајних извора. Ученици су стичући и проширујући своја знањао граду показали достакреативности и упорности, које су резултирале израдом паноа од продуката њиховог рада.