ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ

Датум: 21. Septembar 2021 09:53 Категорија: Новости из школе

Међународни дан писмености (International Literacy Day) настао је 1965. године у Техерану, на иницијативу организације Уједињених нација за образовање, науку и културу, са циљем да се међународна заједница подсети статуса писмености и образовања одраслих на глобалном нивоу, односно да се упозори на проблем неписмености, који још постоји у већем делу света.
Писменост је људско право, имплицитно садржано у праву на образовање. Општом декларацијом о људским правима из 1948. признато је право на образовање, а тиме и право на писменост.
Писменост је темељно људско право, важан механизам за остваривање других људских права. У свету постоји око 900 милиона неписмених, док у Србији тај број износи око 850 000 становника или нешто мање од 14 одсто популације, без дана школе или са неколико разреда основне школе. Потпуно неписмених у Србији је више од 165 000.
Писменима се сматрају ученици основних школа и виших рангова. Сматра се да су за трајну писменост довољна четири завршена разреда основне школе. На смањење  удела неписмених значајно је утицало увођење обавезног основног осмогодишњег школовања.