ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД У ШКОЛИ

Датум: 21. Septembar 2021 09:46 Категорија: Новости из школе

Образовно-васпитни рад у нашој школи функционише по првом моделу организације, утврђеном на основу индикатора и граничних вредности за процену ризика од преношења вируса у популацији, који је припремио Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“. Образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе, према утврђеном распореду часова. Час траје 45 минута. Школа је дужна да прати актуелну епидемиолошку ситуацију и све активности организује на начин који осигурава заштиту ученика и запослених. Доследна и исправна употреба маски, одржавање физичке дистанце, хигијена руку и респираторна хигијена, чишћење и дезинфекција простора и предмета и даље су стратешки важне мере за ублажавање ширења вируса. Спремни смо да ефикасно реализујемо прилагођен план образовно-васпитног рада, уз висок ниво солидарности, колегијалности и подршке, што је био случај и у претходној школској години, када смо стекли значајно професионално искуство. Управо у тимском раду видимо проналажење најбољих образовних решења којима ће утицај епидемиолошких препрека и ограничења бити умањен. Здравље и безбедност ученика и ове школске године на првом су месту.