ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

МЕЂУНАРОДНИ ДАН БЕЗБЕДНОГ ИНТЕРНЕТА

Датум: 22. Februar 2021 16:15 Категорија: Новости из школе

У матичној школи у Катићима обележен је Међународни дан безбедног интернета. Тим поводом, наставница информатике и рачунарства Милкица Марковић упознала је ученике старијих разреда о добрим и лошим странама интернета.
Едукација ученика о чувању приватности и идентитета у онлајн простору један је од приоритета наставе информатике у дигиталном добу у којем сви учествујемо.
Формирање дигиталне културе младих значи пре свега њихово дигитално описмењавање, као услов за правилно, ефикасно и безбедно коришћење нових технологија. Безбедан статус деце у виртуелном окружењу значи њихово познавање добрих и лоших страна коришћења интернета.

Велики је број опасности које вребају у дигиталном свету. Оно што је заједничко свим тим опасностима (вршњачко насиље, друштвене мреже, игре изазова, предатори...) угрожавање је приватности које може да резултира непријатностима, али неретко и трагичним последицама, посебно када се ради о деци. Зато је важно да деца препознају опасност и да знају, уколико имају проблем, коме да се обрате.
Обавеза је друштва, школе и породице да делују превентивно и предузму све потребне мере како би деца била оспособљена да паметно и безбедно користе интернет.