ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ

Датум: 16. Januar 2021 18:54 Категорија: Новости из Школске управе

      Изменама календара образовно-васпитног рада за основну школу прописано је да се зимски распуст завршава 15. јануара 2021. године, а да друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године на целој територији Републике Србије.
     На основу одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19, донетих на седници одржаној 11. јануара 2021. године, предвиђено је да се од почетка другог полугодишта школске 2020/2021. године,  настава у основним школама организује на начин како је то прописано Стручним упутством за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021. години и дописом о предлозима за организацију образовно-васпитног рада у основној школи на основу Правилника о посебном програму образовања и васпитања.
       На основу ових подзаконских аката организован је рад почев од 1. 09. 2020. године.