ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА

Датум: 14. Decembar 2020 21:01 Категорија: Новости из школе

     Поводом Међународног дана људских права 10. децембра, у нашој школи реализована је посебна активност у коју су били укључени сви ученици од првог до осмог разреда. Њен циљ била је промоција наведеног Међународног дана у школи, подизање свести о важности људских права, као и подстицање стварања критичког мишљења код ученика. Такође, један од циљева било је и укључивање платформе Microsoft Teams у рад.
  У сарадњи са наставницима, ученици млађих разреда издвојених одељења Шареник, Бела Црква и Равна Гора, као и ученици млађих разреда матичне школе израђивали су едукативне паное са папирним моделима шака на којима су исписани најважнији чланови Повеље о правима детета, од којих су најистакнутији били права на живот, приватност и породицу, право на одмор и слободно време, као и право на образовање, слободу и сигурност.
   Ученици старијих разреда своје знање о наведеној теми исказали су литерарним путем износећи критичке ставове и лична схватања права као и чињенице да су постулати на којима Повеља почива од изузетног значаја.

      Кроз платформу Microsoft Teams, група наставника одржала је краће предавање на поменуту тему и упознала ученике са Универзалном декларацијом о људским правима. Бројним питањима ученици су показали радозналост и жељу да науче нешто ново.
        Велико интересовање и изузетан труд ученика резултирали су израдом видео-снимка путем горепоменуте платформе. Такође, ученици су показали спремност на активно вршњачко учење и тимски рад. Током трајања активности развијали су и бројне међупредметне компетенције (комптенција за учење, комуникација, сарадња, естетичка компетенција, дигитална компетенција).

Видео снимак погледајте на линку: 
https://youtu.be/pesC738ATDs