ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

A САДА - ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА!

Датум: 12. Mart 2013 22:43 Категорија: Новости из школе

Има ли краја захтевима и обавезама које се у последње време намећу школама?
Не мало енергије и времена смо уложили у едукацију за област инклузивног образовања, како-тако је заживео и процес самовредновања све са акционим плановима и развојним планирањем, екстерна евалуација рада школа је у пуном јеку, огледни и угледни часови су већ редовна пракса наставника, иновације у настави су прописане као обавеза, траже се писани извештаји о свакој дневној активности; тек што смо започели израду личног портфолиа а већ се најављује исти документ и за ученике, обавезно је стручно усавршавање са прописаним бројем сати... а није за потцењивање и податак да се за три 'административна' школска штампача тонери купују сваког месеца, са припадајућим све већим количинама папира.
И таман да смо се мало посветили свом основном послу (у току су школска и општинска такмичења ученика из свих предмета), кад стиже нови захтев: израда плана интегритета установе; рок - до краја овог месеца! Достављен нам је и Приручник на 48 страна, из којег сазнајемо на шта се заправо тај план односи али истовремено видимо и да је Приручник још из јануара 2012. а обавеза израде плана прописана законом пре више од две године! Нама се оставља невероватних 15 дана за тај обиман посао! 
Кратко упознавање са овим, верујем за све вас новим појмом, можете прочитати у наставку...

 

Шта је план интегритета?
План интегритета представља превентивну антикорупцијску меру. Супротстављање корупцији је један од највећих изазова савременог друштва. План интегритета је документ који настаје као резултат самопроцене изложености институције ризицима за настанак и развој корупције, као и изложености етички и професионално неприхваљивим поступцима. Циљ доношења плана интегритета је јачање интегритета институције, који подразумева индивидуалну честитост, професионализам, етичност, институционалну целовитост, као и начин поступања у складу са моралним вредностима. Јачање интегритета институције доводи до смањења ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, што доприноси побољшању квалитета рада институције, а тиме и повећању поверeња јавности у њихов рад.

Израда плана интегритета је систематски процес и изводи се у следећим фазама:
• фаза припреме;
• фаза процене и оцене постојећег стања – оцена изложености;
• закључна фаза, односно план мера за побољшање интегритета.

У свакој од фаза предвиђено је вођење или усвајање одређених аката. Агенција је за потребе израде планова интегритета израдила моделе тих аката, који су саставни део Приручника.    
 
  текст преузет са сајта Агенције;  уводни коментар: Драган Шипетић