ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

Анализа резултата композитног тестирања

 Школска 2012/2013.

Број ученика                                  11               
Број бодова из хемије                33,5
Просек                                              3,04
%  успешности                               76,14 %
Просек 71                                         3,375
Просек 72                                         2,17
 
Максимум: 4 бода (3 ученика)
Минимум: 1,5 бодова (1 ученик)

Проценат тачних одговора: 70,45 %
Проценат нетачних одговора: 18,18 %
Проценат полутачних одговора: 11,36 % 
Проценат непопуњених одговора: 0 %

Наставник хемије: Ивана Ивановић