ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

Излет и екскурзија

Излет на Златибор, екскурзије - Бајина Башта и Палић