ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
130 ГОДИНА РАДА

Анкета

О штрајку наставника

Очигледно неефикасан 26% (61)
 

Има неких резултата 9% (20)
 

Није добар начин 9% (22)
 

Треба се борити за своја права 56% (131)
 

Остале анкете

· О штрајку наставника
· Желите ли да учествујете у уређивању овог сајта?