ОШ "МИЋО МАТОВИЋ" - Катићи
135 ГОДИНА РАДА

Писане провере 2. полугодиште

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ,КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ВЕЖБИ
У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ - Катићи
 

МЕСЕЦ ДАТУМ  ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ  РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ пров. ПРЕДМЕТ пров. ПРЕДМЕТ пров. ПРЕДМЕТ пров.
I  
20-23
 
 

 
  физика кз        
26-30
 
 
 

 
  математика кз     српски језик
математика
кз
кз
II 2-6  
 

 
             
9-13  
математика
руски језик

 
пв
кз
српски језик
руски језик
кз
кз
руски језик      
18-20  
 

 
  биологија кз      
математика

 
кз
23-27  
енглески језик

 
кз енглески језик кз биологија
српски језик
кв
 
хемија кз
III 2-6  
 
      математика   математика пз
9-13  
математика

 
пз српски језик
математика
пз
пз
хемија
физика
кз
кз
енглески језик кз
16-20 биологија
српски језик

 
кз
пз
        српски језик пз
23-27  
српски језик

 
          физика
биологија
кз
кз
30-3.4.  
 

 
  српски језик кз     хемија кз
 
IV
 
 
 

 
6-8  
 
  физика
математика
кз
кз
    математика кз
16-17  
руски језик
енглески језик

 
пз
кз
биологија
руски језик
кз
пз
       
20-24  
 

 
      физика
енглески језик
кз
кз
   
27-29  
 
      биологија
хемија
кв
кз
математика кз
V 4-8     српски језик
физика
кз
кз
српски језик   руски језик
енглески језик
пз
пз
11-15 математика
српски језик

 
пв
кз
математика пз Математика   српски језик
физика
пз
кз
18-22  
српски језик

 
пз српски језик пз     хемија
српски језик

 
кз
пз
25-29 биологија
енглески језик
кз
пз
енглески језик пз биологија
физика
кв
кз
математика
руски језик
пз
пв
VI
 

 
1-5  
математика
српски језик
пз
кз
    хемија кз    
8-12  
 
             
 
      
 
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ,КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ВЕЖБИ
У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ - Мочиоци
 

МЕСЕЦ ДАТУМ  ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ  РАЗРЕД ОСМИ РАЗРЕД
ПРЕДМЕТ пров. ПРЕДМЕТ пров. ПРЕДМЕТ пров. ПРЕДМЕТ пров.
I  
20-23
 
 

 
             
26-30
 
 
 

 
             
II 2-6  
математика

 
кв српски језик
математика
кз
кз
       
9-13  
енглески језик
руски језик
кв
кв
    српски језик      
18-20  
 

 
  биологија
енглески језик
кз
кз
     
 
 
23-27  
 

 
      руски језик пв    
III 2-6  
 

 
  руски језик кз        
9-13  
српски језик

 
пз физика
енглескијезик
кз
пз
енглески језик
физика
     
16-20  
математика

 
пз српски језик
математика
пз
кз
математика      
23-27  
 

 
  математика
биологија
пз
кз
енглески језик кз енглески језик кз
30-3.4.  
српски језик

 
кв            
 
IV
 
 
 

 
6-8  
руски језик
пз            
16-17  
 

 
  руски језик пз        
20-24  
енглески језик

 
кв     српски језик      
27-29  
 
  биологија
енглески језик
кз
пз
физика
енглескијезик
 
пз
енглески језик пз
V 4-8     физика
енглески језик
кз
кз
руски језик пз  
 
 
11-15 српски језик
историја
кв
т
српски језик
математика
кз
кз
математика   историја т
18-22  
српски језик
биологија
пз
кв
српски језик пз географија т географија т
25-29 енглески језик
географија
пз
т
историја
географија
кв
кз
историја т    
VI
 

 
1-5 математика
српски језик
пз
пв
математика
физика
пз
кз
математика      
8-12  
 
  српски језик
математика
кз
кз
       
 
 
Директор школе, Милета Караклајић