ОШ „МИЋО МАТОВИЋ” - Катићи
128 ГОДИНА РАДА

ПУБЛИКАЦИЈА

 

ОСНОВНА ШКОЛА
'МИЋО МАТОВИЋ' КАТИЋИ 
     АДРЕСА: ОШ 'Мићо Матовић' Катићи  32253 Брезова
     тел. 032/873-305, 873-733, 5563-220
     e-mail: [email protected]

 

 
ПУБЛИКАЦИЈА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПРОГРАМА РАДА ЗА 2016/2017. ГОДИНУАвгуст 2016.

 
 
 УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
 
 
Обављати посао директора ОШ „Мићо Матовић“ је пре свега част, али и велики изазов због њеног дугогодишњег високог квалитета образовно – васпитног рада. Своју каријеру започео сам као наставник математике, потом  техничког образовања, а 2003. године постао сам и директор школе у којој сам некада давно и сам учио, и коју сам заволео од првог тренутка свог школовања. Топлина коју осетите чим уђете у школски простор дала ми је посебну инспирацију за рад. Волим и поштујем све који деле свакодневицу наше школе. Наравно, највише ученике школе. Њихова лица и чисте душе дају ми снагу и вољу да савладам тешкоће на које наилазим. Задовољство ми је да учествујем у њиховом одрастању, а сатисфакција када угледам бивше ученике, сада већ као родитеље, насмејане на вратима своје канцеларије. Сваки овакав сусрет даје нову покретачку енергију и мотивише за рад...
 
 
Шта желим да урадим за нашу школу до краја ове године?
 

  1. Да побољшам материјално-техничке и просторне услове рада:
      -     обезбедим набавку рачунара за сваку учионицу/кабинет
      -     завршим реновирање сале и свлачионица за физичко васпитање
      -     реновирам бину у сали за јавне наступе
      -     припремим пројекат за уређење школског дворишта
      -     створим услове за функционалан рад школе
 
      2.   Да остварим висок квалитет образовања и васпитања:
 
      -    самовредновањем, спољашњим вредновањем и развојним планирањем
      -    да помогнем наставницима, професорима и стручним сарадницима да
           направимо модерну школу у којој ће се стицати трајно знање
      -    да променим улогу наставника, који треба да буде мотиватори, тренери
           и инструктори,  у интеракцији са учеником
      -    да очувам радну, пријатну атмосферу за рад по којој смо већ познати
 
      3.   Да променим место ученика у образовном процесу:
 
       -       ученик у центру васпитно - образовног процеса
       -       ученик постаје активанији кроз нове облике рада
       -       и родитељи ученика учествује у процесу образовања
 
 
                                                                  Милета Караклајић, директор школеКРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Школа на Катићима, са ранијим називом Брезовачка школа, основана је давне 1892. године, за децу из Брезове и Шареника која су до тада похађала доста удаљену школу у Миланџи (већ дуго не постоји, а била је најстарија школа у Моравичком крају). Указом Министарства просвете и црквених дела од 13. маја 1891. извештен је начелник Среза моравичког  да је, на захтев мештана, одобрена изградња школе на Катићима. После годину дана зграда је завршена па  школа почиње са радом 6. новембра 1892. године, због чега се овај датум и обележава као Дан школе.
Први учитељ је био Радивоје Живановић из Ужица, а у сва четири разреда је укупно те године уписано 88 ученика. Занимљиво је да се у школу ишло по цео дан, и суботом. У то време је донет и закон по коме је основна четвороразредна школа постала обавезна за сву децу, оба пола. Ђаци су тада учили ове предмете: Наука хришћанска, Српски језик  са словенским читањем, Рачуница са геометријским облицима, Земљопис са српском историјом, Познавање природе са пољопривредним поукама, Цртање и лепо писање, Ручни рад, Гимнастика и Певање. Учитељи су тада били веома строги а за  неваљале ученике казна је била шиба и ђачки затвор! У старим списима постоји и ова занимљивост: учитељица  би губила службу ако се уда за мужа који није такође учитељ. Због тога је и било пуно учитељских парова, а најпознатији у историјату наше школе су Божидарка и Миливоје Филиповић, велики љубитељи писмености. Хиљаде њихових књига се, као посебан легат данас чувају у Градској библиотеци у Чачку.  
Данас ОШ 'Мићо Матовић' поред матичне школе на Катићима, у свом саставу има и издвојена одељења у Шаренику, Брезови, Равној гори, Белој Цркви  и Мочиоцима (осморазредну), укупно око 130  ученика. У истом периоду су и услови рада умногоме побољшани, уређена је ђачка кухиња, обезбеђен сигуран превоз ученика и наставника, уређено савремено грејање свих просторија, опремљени кабинети, адаптиране школске зграде а посебно се поносимо изградњом потпуно нове школе у Мочиоцима. Уз млад и стручан кадар и марљиве ученике, не изостају и добри резултати са многих школских смотри и такмичења. Школа је такође, покретач и носилац свих културних и друштвених  дешавања у ширем окружењу.      

 
МИСИЈА ШКОЛЕ
 
Ми смо образовна установа са богатом педагошком традицијом,
у којој је настава добро организована и у највећој мери стручно заступљена
а  наставници уз подстицај и подршку руководства професионално
обављају свој посао и воде бригу о ученицима.

 
 
СНАГЕ  ШКОЛЕ
 
 
*Стручност наставног кадра
 
*Перманентна едукација предметних наставника кроз семинаре
 
*Спремност за даље усавршавање
 
*Толерантност, слога и добра сарадња у колективу
 
*Добра сарадња са родитељима, друштвеном заједницом и другим партнерима
 
*Заинтересованост ученика за учешће на такмичењима
и добри резултати на квалификационим испитима
 
*Акциони планови за превазилажење недостатака уочених самовредновањем
већ су сачињени и у току је њихова реализација
 
*Еколошки чисто и безбедно животно окружење
 
                            

В И З И Ј А
 
Желимо да постанемо отворена, савремена школа у којој ученици у
атмосфери поверења, уважавања и толеранције стичу квалитетна и трајна знања,
применљива у даљем професионалном развоју, животу и раду.

 
 
 
 МАТЕРИЈАЛНО - ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
 
 
Просторно материјални услови за рад узети у целини задовољавају потребе за 16 одељења колико и има уписаних. Школа располаже са 5 објеката од којих су свих пет у функцији рада школе. У овој школској години користиће се учионички простор као у претходној години, спортска сала, спортски терени, ђачка кухиња, школска дворишта и сл. Учионице и кабинети су класично опремљени (клупе, табле, карте, графоскоп, дијапројектор, епископ) са могућношћу за коришћење аудио-визуелне технике и тежњом да постану специјализоване учионице.
Захваљујући донацији Пољске амбасаде у Београду, у августу месецу 2013. године извршена је замена дотрајалих подова у учионицама и ходнику (спрат) матичне школе. Вредност радова је била око 900,000,00 динара.
Фискултурна сала донекле задовољава минимум опремљености, опремом и справама, па се претежно користи за одбојку и баскет. Што се тиче терена за спорт, осим терена за рукомет, фудбал и кошарку, на њима нема друге спортске опреме. Због тога је реновирање и опремање спортских објеката уврћено као приоритет за наредни период.
Наставничка канцеларија је класично опремљена. У њој се налазе велики ормари са довољним бројем одељака за сваког наставника, као и простором за излагање ученичких радова.
 

Библиотека

Школа има сопствену библиотеку у матичној школи са књижним фондом од око 8000 књига и лектира за потребе ученика. Књиге су смештене у просторији старе библиотеке који се сређен тј. адаптиран је простор старе "народне библиотеке". Издвојена одељења такође имају мањи број књига, смештених у прикладне витрине.
Школа је претплаћена на следеће часописе: "Школски час", "Просветни преглед", "Просветни гласник" и "НИП образовни информатор".
 

Ђачка кухиња

   ПОНЕДЕЉАК   паштета, намаз, чај
   УТОРАК   кромпир пире са виршлом
   СРЕДА   сендвич, чај
   ЧЕТВРТАК   чорбаст пасуљ са ...
   ПЕТАК   пециво и јогурт
 
 
Ђачке кухиње у матичној школи и издвојеном одељењу Мочиоци су потпуно опремљене савременом опремом и прибором, док су кухиње у осталим издвојеним одељењима привремено лоциране, најчешће и углавном без основне опреме и потребних услова за њихов рад. Матична школа у Катићима и ИО Мочиоци располаже комплетно опремљеном ђачком кухињом са пространом и светлом трпезаријом у којој се налазе по 25 столова и 100 столица. Кухиња имају све пратеће просторије и инсталације. У кухињама ученици добијају топли оброк (3 пута седмично) са комбинацијом хладног оброка (2 пута), што користи око 90 % укупног броја ученика. Школа има запосленог квалификованог кувара.ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ
 

Матична школа у Катићима
-          6 учионица површине од по 44,66 m2 
-          1 кабинет (за биологију, физику и хемију) површине 45,63 m2
-          1 радионица површине 54,66 m2
-          1 кабинет за информатику
-          1 фискултурна сала са пратећим просторијама укупне површине 212,18 m2
-          1 учионица за предшколско површине 19 m2
-          1 кухиња са пратећим просторијама површине 100 m2
-          1 сала за јавне наступе површине 170 m2
-          3 канцеларије
-          спортски терени за одбојку, рукомет и кошарку
 
 
Издвојено одељење Мочиоци:
-          13 учионица укупне површине 550 m2
            (7 учионица у новој згради и 6 у старој)
-          кухиња површине 130 m2
-          наставничка канцеларија
-          спортски терени за одбојку, рукомет и кошарку
 
 
Издвојено одељење Равна Гора:
-          1 учионица од 48 m2
-          1 кухиња приближне површине
 
 
Издвојено одељење Брезова:
-          1 учионица од 48 m2
-          1 кухиња приближне површине
-          мања канцеларија за учитеља
 
 
Издвојено одељење Шареник:
-          1 учионица површине око 45 m2
-          1 мања канцеларија за учитеља
 
 
 
 
 

КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА У ПОСЛЕДЊИХ 10 ГОДИНА

 
Шк.год./одељење Катићи Мочиоци Б.Црква Р.Гора Шареник ТОТАЛ
2001-'02 62 52 11 12 5 142
2002-'03 70 45 9 25 8 147
2003-'04 76 39 8 12 10 145
2004-'05 73 36 9 11 12 141
2005 '06 70 32 8 9 12 131
2006-'07 71 30 7 4 9 121
2007-'08 70 35 4 7 7 123
2008-'09 76 31 4 6 2 119
2009-'10 72 38 3 8 5 126
2010-'11 71 43 2 12 3 131
2011-'12 69 44 4 9 3 129
2012-13 61 47 6 9 3 126
 
 
У школи се организује дневно дежурство наставника по следећем распореду:

Матична школа
понедељак:  Ивана Ивановић и Весна Ћурчић;
уторак:            Наташа Костић и Милош Мрдак;
среда:             Злата Делић и Богољуб Делић;
четвртак:        Нада Мрдак и Горан Костић:
петак:             Мирјана Петривић и Драган Шипетић;
 
ИО Мочиоци:
понедељак:  Надежда Мунитлак и Јелена Милићевић;
уторак:            Биљана Рабреновић и Милкица Марковић;
среда:             Марија Вуковић и Сретен Бошковић;
четвртак:        Сузана Арсић и Маријана Борисављевић;
петак:              Људмила Поповић и Стојанка Трифуновић;

Дежурни наставници долазе 30 минута пре почетка наставе. Главни дежурни наставник
води књигу дежурства у коју бележи одсутне наставнике, одређује њихове замене и бележи све промене до којих дође за време дежурства.
 
 
 
Кадровски услови рада
Већина наставног особља ове школе су наставници путници који раде у две школе. Због неповољних услова веома је тешко наћи раднике за одређена радна места. Ипак, од школске 2013/2014. године, школа је од 4 обавезна наставна предмета за које нема стручно заступљену наставу, успела да обезбеди одговарајући кадар за три предмета: енглески језик, музичку културу и физичку културу.

 

Ред.бр. Радник Школска спрема Лиценца Звање Разр. стареш. Послови које обавља Радно искуство
1. Караклајић Милета висока да Професор технике   директор школе 30
2. Весна Милутиновић виша - Економиста   шеф рачуноводства 18
3. Мрдак Нада виша да Учитељ II-IV разредна настава 33
4. Костић Наташа виша да Учитељ I- III разредна настава 21
5. Мунитлак Надежда виша да Учитељ IV разредна настава 33
6. Рабреновић Биљана виша да Учитељ I-III разредна настава (т) 18
7. Борисављевић Маријана висока не Проф. разредне наставе II разредна настава 8
8. Мијаиловић Ана висока да Проф. разредне наставе I – III- IV разредна настава 12
9. Свичевић Звонко висока да Проф. разредне наставе II -III разредна настава 12
10. Павловић Ана висока да Проф. разредне наставе I -II - IV разредна настава 6
11. Мрдак Милош висока да Проф. српског језика V-1 српски језик 20
12. Вуковић Марија висока не Проф. српског језика VIII-2 српски језик 4
13. Грујовић Славица висока да Проф. разредне наставе   библиотекар 10
14. Делић Злата виша да Наст. руског језика   руски језик 36
15. Ћурчић Весна висока да Проф. биологије VIII-1 биологија 11
16. Костић Горан виша да Наст. ликовног VII-1 ликовна култура 23
17. Арсић Сузана Висока не Дипл. теоретичар уметности   музичка култура 1
18. Ивановић Ивана висока да Проф. хемије   хемија и физика 12
19. Марковић Милкица висока не Професор технике V-2 математика и инф. 7
20. Поповић Људмила висока да Проф. физичког васпитања   физичко васпитање 5
21. Милићевић Јелена висока не Професор физике   физика 0
22. Делић Богољуб виша да Наст. историје и географије VI-2 историја и географија 32
23. Бајовић Ивана висока не Професор енгл. језика   енглески језик 0
24. Петровић  Мирјана висока не Проф. разредне наставе  VI-1 математика и инф. 8
25. Караклајић Благоје средња - -   домар 18
26. Рајковић Гроздимир III степен - -   возач 38
27. Шекељић Дана II степен - -   кувар 29
28. Мунитлак Радоје II степен - -   кувар 38
29. Драшковић Драга I степен - -   помоћни радник 32
30. Караклајић Селена I степен - -   помоћни радник 11
31. Караклајић Сретен I степен - -   помоћни радник 24
32. Курћубић Биљана I степен - -   помоћни радник 27
33. Оцокољић Виден I степен - -   помоћни радник 16
34. Рајковић Слободан I степен - -   помоћни радник 29
35. Нешовановић Мирослав висока да Дипл. правник   секретар школе 28
36. Кувекаловић Милијан виша   Инжењер машинства   ложач 6
37. Бошковић Сретен висока не Проф. енгл.језика VII-2 енглески језик 5
38. Шипетић Драган висока не Професор технике   техничко и информ. 16
39. Кораћ Владимир средња не Богословија   вероучитељ 1
40. Бешевић Верица висока не Филозофски факултет   педагог 4
 

 Руководиоци одељењских већа


Руководилац одељењског већа млађих разреда од Iдо  IV Маријана Борисављевић
Руководилац одељењског већа V до VIII Милош Мрдак
 
 
  Руководиоци стручних већа


Руководилац стручног већа за разредну наставу Ана Павловић
Руководилац стручног већа страних језик (енглески и руски језик) Сретен Бошковић
Руководилац стручног већа друштвених наука (историја, географија) Богољуб Делић
Руководилац стручног већа природних наука(биологија,хемија,физика Јелена Миличевић
Руководилац стручног већа математике Милкица Марковић
Руководилац стручног већа српског језика Марија Вуковић
Руководилац стручног већа области уметности и физичког васпитања Људмила Поповић
Руководилац стручног већа ТИО и информатичког образовања Драган Шипетић
 
Одељењске старешине


разредна настава предметна настава
I,III-Катићи- Наташа Костић
I,II,IV-Катићи-Нада Мрдак
I,III-Мочиоци-Биљана Рабреновић
II,IV-Мочиоци-Надежда Мунитлак
I,III,IV-Равна Гора- Ана Павловић
I,III,IV-Бела Црква-Ана Мијаиловић
II, III-Шареник-Звонко Свичевић
 
 
V –Катићи-Милош Мрдак
V-Мочиоци-Милкица Марковић
VI-Катићи-Мирјана Петровић
VI-Мочиоци-Богољуб Делић
VII-Катићи-Горан Костић
VII-Мочиоци-Сретен Бошковић
VIII-Катићи-Весна Ћурчић
VIII-Мочиоци-Марија Вуковић


ФОНД ЧАСОВА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

  Разредна настава
ПРЕДМЕТИ Фонд часова по разредима Фонд чаова за школу Укупно
I II III IV I II III IV
Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г
Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 20 720 20 720 20 720 25 900 3060
Уметност/ЛК 1 36 2 72 2 72 2 72 4 144 8 288 8 288 10 360 1368
Музич. култура 1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 4 144 4 144 5 180 612
Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 20 720 20 720 20 720 25 900 3060
Страни језик 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 8 288 8 288 10 360 1224
Свет око нас/ППиД 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 8 288 8 288 10 360 1224
Изборни 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 8 288 8 288 10 360 1224
Фак./ПП 2 72 - - - - 2 72 8 288 - - - - 10 360 648
Физ. васпитање 3 108 3 108 3 108 3 108 12 432 12 432 12 432 15 540 1836
Укупно 25 828 22 792 22 792 21 756 92 3312 88 2736 88 2736 120 4320 14256
(Свет око нас у I и II разреду, Познавање природе и друштва у III и IV разреду)

Предметна настава
ПРЕДМЕТИ Фонд часова по разредима Фонд чаова за школу УУкупно
V VI VII VIII V VI VII VIII
Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г
Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 10 360 8 288 8 288 8 272 1208
Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 4 144 2 72 2 72 2 68 356
Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 4 144 2 72 2 72 2 68 356
Математика 4 144 4 144 4 144 4 136 8 288 8 288 8 288 8 272 1136
Руски језик 2 72 3 108 2 72 2 68 4 144 6 216 4 144 4 136 640
Енглески језиик 2 72 - - - - - - 4 144 - - - - - - 144
Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 2 72 4 144 4 144 4 136 496
Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 2 72 4 144 4 144 4 136 496
Физика - - 2 72 2 72 2 68 - - 4 144 4 144 4 136 424
Хемија - - - - 2 72 2 68 - - - - 4 144 4 136 280
Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 4 144 4 144 4 144 4 136 568
Техничко обр. 2 72 2 72 2 72 2 68 4 144 4 144 4 144 4 136 568
Физичко васп. 2 72 2 72 2 72 2 68 4 144 4 144 4 144 4 136 568
Укупно 25 900 25 900 26 936 26 884 50 1800 50 1800 52 1872 52 1768 7240


САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Укључивање родитеља у живот и рад школе

Унапређивање циљева и задатака појединих аспеката васпитања у великом степену зависи од квалитета сарадње школе и родитеља. Посебно важну улогу има одељенски старешина, педагог и директор школе. Ова сарадња углавном се огледа у пружању помоћи родитељима за што успешније остваривање програма васпитне улоге породице као и ангажовању родитеља у реализацији васпитних задатака школе. У циљу што бољег информисања о најновијим сазнањима о одгајању и васпитавању деце, родитељима ће бити одржани тематски родитељски састанци.
На почетку сваке школске године, а посебно на почетку школовања ученика, одељењски старешина упознаје родитеље са правилима организације рада школе, годишњим програмом рада, као и са програмима активности одељењске заједнице. Ово упознавање има за циљ да информише родитеље о васпитним задацима које је школа, односно одељењска заједница поставила себи за циљ, као и да обезбеди помоћ родитељима у извршавању појединих програмских задатака. Укључивање родитеља у живот и рад школе најчешће обухвата: учешће родитеља у остваривању програма слободних активности, друштвено корисног рада, организација програма културне и јавне делатности школе (посебно школских свечаности), спортских активности и других манифестација од значаја за афирмацију школе или генерацију ученика. Успостављањем тешње сарадње одељењских старешина и родитеља, посебно када се ради о ученицима који имају проблеме у школском напредовању, односно понашању омогућава благовремено сагледавање узрока таквог понашања и заједничког предузимања активности за отклањање узрока и успостављање ефикаснијег учења и рада ученика.
 

Индивидуални контакти са родитељима

Индивидуални контакти разредних старешина и наставника са родитељима ученика важан су део васпитног деловања. Разредне старешине су обавезне да одреде време када ће индивидуално примати родитеље ученика.
 

Задаци одељењске заједнице родитеља

Детаљан план рада одељењске заједнице родитеља налази се у дневнику рада одељења. Годишњим планом рада се предвиђа обавеза њиховог доношења и усвајања, а најважнији садржаји могу бити:
 
- избор одељењског савета родитеља и представника за Савет родитеља школе, доношење плана, време и број састанака у току године,
- разматрање успеха ученика,
- организовање излета, екскурзија, наставе у природи, друштвено корисног рада,
- анализа здравственог стања ученика...
- организовање културно-забавног живота ученика

 
 
САВЕТИ РОДИТЕЉИМА
 
Полазак у школу је један од најзначајнијих догађаја у животу сваког малишана, али и целе његове породице. Како изгледа тестирање, шта треба припремити од докумената, да ли је препоручљиво уписати дете у школу са шест година...нека су од питања која често брину родитеље.

Упис будућег првака

Упис ученика у први разред основне школе званично траје од 1.априла до 31.маја, али родитељи могу децу да упишу најкасније до почетка нове школске године. Потребно је да родитељ будућег ђака донесе неопходну документацију, а потом ће педагог  заказати  датум и време тестирања.                                         .
Тестирање

Тест је једноставан за примену, није заморан за дете и осликава његов развојни ниво. Тест није класична провера знања, већ је показатељ шта дете може, уме и зна. За процену није пресудно да ли малишани знају да пишу, читају и рачунају, већ како деца размишљају, да ли се сналазе у свакодневним ситуацијама, колико су самостална, да ли познају основне појмове и односе (горе, доле, лево, десно). Такође се процењује и дететова способност да одржи пажњу, каква је њего-ва графомоторика, односно како држи оловку, да ли зна да повлачи линије и да ли се сналази на ограниченом простору какав је папир или свеска. Стручњаци тестирају дете без присуства родитеља, јер се, између осталог, процењује и његова емотивна зрелост. 

Шестогодишњаци? 

Родитељи који желе да дете упишу у први разред са шест година, требало би да такву одлуку донесу у договору са стручњацима. Аргументи типа „дете хоће да иде у школу”, „васпитачица је рекла да је оно изузетно паметно”, „моје дете већ зна да пише, чита и рачуна” или „хоћу да га упишем јер његови другови полазе у школу”, нису довољни да бисте остварили своју замисао. Родитељи не би требало да инсистирају да дете крене у школу превремено, односно са шест година, јер је година пред полазак у школу период веома бурног развоја малишана.  Сем тога, наши школски програми још увек нису прилагођени развојним могућностима шестогодишњака. Зато, имајте на уму да није довољно да дете буде интелектуално зрело за полазак у школу, већ да буде усклађен његов комплетан психофизички развој.                                              

Опрезно са 'школама на гласу' 

Основна школа је по закону дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа може да упише дете и са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са својим просторним и кадровским могућностима. Ако је разлог за такву одлуку жеља да ваше дете похађа 'школу на гласу', имајте на уму да свакодневно путовање може да оптерети малог ђака. Треба се добро распитати о свему што се односи на изабрану школу, пре доношења коначне одлуке. С Р Е Ћ Н О ! 
 
         Школски педагог

 


ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
 
 
Ученици су обавезни:
 
  1) да се придржавају Правила и других општих аката Школе у просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се изводи  образовно-            васпитни рад, као и на путу између куће и школе;
  2) да се придржавају одлука органа школе;
  3) да поступају по налогу директора, наставника и струч­них сарадника;
  4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику         или одељењ­ском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у школи;
  5) да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да уредно извршавају своје школске обавезе;
  6) да не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
  7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи­саних школских програмом;
  8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, односно старатеље;
  9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;
10) да не ометају извођење наставе и да не напуштају час или други облик обра­зовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
11) да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
12) да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у школи, родитељима ученика и трећим лицима;
13) да се пристојно одевају;
14) да благовремено правдају изостанке;
15) да чувају имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског дворишта;
16) да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу с прави­лима еколошке етике;
 
Ученицима је забрањено:
 
1) да врше било какве измене у школској евиденцији;
2) да за време образовно-васпитног рада  употребљавају мобилне телефоне и сва друга средства којима се може ометати рад;
3) ношење оружја или других опасних средстава којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица или се може          
нанети материјална штета;
4) коришћење дувана, алкохола, наркотичких и сличних средстава, као и подстрекавање других ученика  на такву употребу;
5) изазивање  и учествовање у тучи;
6) изражавања националне, расне и верске  нетрпељивости;
7) коришћење других улаза, осим  улаза за ученике;
8) да се шетају по ходницима пре почетка часа, а улазак у фискултурну салу само по одобрењу или уз присуство предметног наставника;
9) бацање отпадака ван места предвиђеног за њихово одлагање.
 
Ученици су обавезни да буду у Школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог облика образовно-васпитног рада.
По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из школе.
 
Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице,
стручним радом одељенског старешине, педагога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља ученика.

 

ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
 
Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом  доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у школи.
 
Сви запослени су обавезни:
  1) да редовно и на време долазе на посао;
  2) да савесно обављају послове свог радног места;
  3) да благовремено обавештавају директора  или секре­тара о спречености за рад;
  4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;
  5) да се  старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика;
  6) да пријављују директору Школе или школском одбору кршење права ученика;
  7) да долазе на посао прикладно одевени;
  8) да пре или за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која утичу на способност за рад
  9) да не пуше у школским просторијама и школском дворишту;
10) да не уносе у Школу или  школско двориште оружје или друга опасна средства којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се може нанети материјална штета;
11) да за време рада не користе мобилни телефон нити друга средства којима се може ометати процес рада;
12) да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених и трећих лица;
13)  да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;
14) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе ни потрошни материјал без одобрења директора или помоћника директора;
 
 
 
РАДНИ КОДЕКС
 
1.     Наставници долазе у школу најмање десет минута пре почетка свог првог часа.
2.     Није дозвољено завршити час и напустити учионицу пре звона за крај часа. Изузетно се могу пустити ученици пре краја часа само уз претходну најаву и одобрење директора. У свим другим случајевима обавезно је писмено извештавање директора и разредног старешине о разлозима превременог завршавања часа.
3.     Наставник је обавезан да уписује све одсутне ученике а процену оправданоости изостанка врши разредни старешина. Сваки излазак ученика са часа по omega replica одобрењу наставника се евидентира у рубрику напомена. За свако искључење ученика са часа  писмено се извештава директор школе а усмено се обавештава разредни старешина. 
4.     Наставници и сви радници школе су обавезни да пријаве дежурном наставнику свако уочено ремећење дисциплине од стране ученика у згради школе и школском дворишту.
5.     Ученицма није дозвољено ни под којим условима да носе Дневник рада нити да улазе у наставничку канцеларију. У канцеларију може по потреби ући једино дежурни ученик – редар.
6.     Наставници су дужни да се адекватно облаче и пристојно понашају, чувајући углед школе и струке како у  радном времену тако и ван часа и ван школе.
7.     Разредне старешине одговарају за школску имовину у свом одељењу као и за уређење учионице и другог радног простора.
8.     Наставници су дужни да оцене закључују у учионици, хемијском оловком до завршног часа у полугодишту. Свако исправљање оцене могуће је једино уз присуство директора школе и разредног старешине уз писмено образложење предметног наставника. Другачије поступање представља тежу повреду радне обавезе.
9.     Наставници су дужни да се детаљно упознају са својим правима и обавезама као и са садржајем Приручника за одељенске старешине. Наставници, истовремено имају право да предлажу измене или допуне школских правилника и других докумената.
 
Наставник је обавезан да у школу дође најмање 10 минута пре почетка часа;
Дежурни наставник је обавезан да у школу дође најмање 30 минута пре почетка наставе.