ОШ "МИЋО МАТОВИЋ" - Катићи
135 ГОДИНА РАДА

Запослени

Ове године наша школа има --- запослених; ---- стално запослених и ---- на одређено време од годину дана.
Од укупног броја запослених, --- су предметни наставници, --- наставници разредне наставе, --- радника чине стручну службу, а --- је запослених у техничкој служби.