ОШ "МИЋО МАТОВИЋ" - Катићи
135 ГОДИНА РАДА

О нама

           Школа на Катићима, са ранијим називом Брезовачка школа, основана је давне 1892. године, за децу из Брезове и Шареника која су до тада похађала доста удаљену школу у Миланџи (већ дуго не постоји, а била је најстарија школа у Моравичком крају). Указом Министарства просвете и црквених дела од 13. маја 1891. извештен је начелник Среза моравичког да је, на захтев мештана, одобрена изградња школе на Катићима. После годину дана зграда је завршена па  школа почиње са радом 6. новембра 1892. године, због чега се овај датум и обележава као Дан школе. Први учитељ је био Радивоје Живановић из Ужица, а у сва четири разреда је укупно те године уписано 88 ученика. Занимљиво је да се у школу ишло по цео дан, и суботом. У то време је донет и закон по коме је основна четвороразредна школа постала обавезна за сву децу, оба пола. Ђаци су тада учили ове предмете: Наука хришћанска, Српски језик  са словенским читањем, Рачуница са геометријским облицима, Земљопис са српском историјом, Познавање природе са пољопривредним поукама, Цртање и лепо писање, Ручни рад, Гимнастика и Певање. Учитељи су били строги а за неваљале ученике казна је била шиба и ђачки затвор! У старим списима постоји и ова занимљивост: учитељица  би губила службу ако се уда за мужа који није такође учитељ. Због тога је и било пуно учитељских парова, а најпознатији у историјату наше школе су Божидарка и Миливоје Филиповић, велики љубитељи писмености. Хиљаде њихових књига се, као посебан легат данас чувају у Градској библиотеци у Чачку.                            
Данас ОШ 'Мићо Матовић' поред матичне школе на Катићима, у свом саставу има и издвојена одељења у Шаренику, Брезови, Равној гори и Мочиоцима (осморазредну), укупно око 120 ученика. Овај број се, Богу хвала, последњих десетак година не смањује. У истом периоду су и услови рада умногоме побољшани, уређена је ђачка кухиња, обезбеђен сигуран превоз ученика и наставника, уређено савремено грејање свих просторија, опремљени кабинети, адаптиране школске зграде а посебно се поносимо изградњом потпуно нове школе у Мочиоцима. Уз млад и стручан кадар и марљиве ученике не изостају добри резултати са многих школских смотри и такмичења. Школа је такође, покретач и носилац свих културних и друштвених  дешавања у ширем окружењу.